MBBG địt văng nước lồn vẫn còn muốn đâm tiếp mấy trăm nhát

- 2 năm trước

MBBG địt khá bắt tai với tiếng bành bạch, bồm bộp từ phía vị trí anh thanh niên. Quý bà hồi xuân vẫn còn sung sức lắm nên cứ gọi là địt banh lồn. Cả tiếng đồng hồ địt nhau nhưng bà vẫn chưa cảm thấy đã.