Kỳ lạ: Vừa làm quen Mbbg buổi sáng, buổi chiều đã được Fuck

- 2 năm trước

Anh trai cu bự làm quen mbbg buổi sáng, chiều về check hàng liền luôn.

Chị máy bay bà già check hàng được anh trai cũng sướng trợn mắt, khen chim gì mà đỉnh thế.